Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Hipokampus Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/58

2)      W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych należy się kontaktować pod adresem e-mail:  hipokampus@hipokampus.eu

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a)      w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)      w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

d)      w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e)      w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f)       w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)      w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h)      w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i)        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j)       w celach administracyjnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)      Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym do dostępu na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

6)      Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek                   o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać

prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych          z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7)      Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

8)      Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl